Chủ nhật ngày 14 tháng 8 năm 2022

MSI Gaming công bố biểu tượng mới cho các dòng sản phẩm MEG, MPG và MAG và những câu chuyện phía sau

Hãng MSI chia các sản phẩm dành cho chơi game (máy tính để bàn, màn hình, bo mạch chủ, linh kiện PC) của mình thành ba phân nhóm chính, bao gồm các dòng sản phẩm MEG series, MPG series, và MAG series, để định vị các sản phẩm của mình trên thị trường nhằm thỏa […]