Thứ Bảy ngày 01 tháng 10 năm 2022

Hoang mang cuối tuần

Tôi chưa biết bơi. Giờ thấy vầy ham quá. Vậy liệu làm theo dân gian truyền tụng cho chuồn chuồn cắn lỗ rún thì tôi có thể bơi được right-and-now không? Mà nếu cho chuồn chuồn cắn lỗ rún thì cho mấy con cắn: nam thất nữ cửu – bán nam bán nữ bát? Nghe […]