Chủ nhật ngày 14 tháng 8 năm 2022

Bkav ra mắt Bộ giải pháp tổng thể các nền tảng chuyển đổi số Bkav DX hỗ trợ 16 nền tảng

Tập đoàn công nghệ Bkav ngày 4-6-2022 đã ra mắt Bộ giải pháp tổng thể các nền tảng chuyển đổi số Bkav DX. Đây là kết quả được Bkav đúc kết từ 18 năm kinh nghiệm triển khai các dịch vụ số và 4 năm gần đây đầu tư mạnh cho chuyển đổi số. Bkav […]