Thứ Ba ngày 30 tháng 5 năm 2023

BlackBerry OS sẽ kết thúc một kiếp di động vào năm 2019

  Cái tên BlackBerry không còn được nhắc đến nhiều trong thời đại mà Android thống lĩnh thị trường di động, nhưng hiện tại một số dịch vụ di động của thương hiệu một thời lừng lẫy thế giới này vẫn còn hoạt động. Tiếc thay cho những người trung thành với thương hiệu chào […]