Thứ Sáu ngày 30 tháng 9 năm 2022

Việt Nam đã có 302 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh

Ngày 3-6-2020, Việt Nam tổng cộng có 302 bệnh nhân COVI-19 khỏi bệnh (chiếm 92,1% tổng nhiễm). Bệnh nhân cực nặng BN19 sáng 3-6-2020 đã từ Hà Nội trở về nhà tại TP.HCM sau khi khỏi bệnh, từng thập tử nhất sinh, phải điều trị hơn 80 ngày tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung […]