Thứ Ba ngày 06 tháng 6 năm 2023

Xin lỗi nha, xin lỗi là nặng…

Thú thiệt, dù hôm qua bạn bè có rao là buổi tối có tiết mục quan thượng giáo lên sóng tàng hình quốc gia để phân trần về vụ bê bối lần thứ…mới nhất của ngành mà mình là mama đại tổng quản, tôi vẫn không coi diễn. Bởi tôi sợ cho tánh mạng của […]