Thứ Tư ngày 28 tháng 9 năm 2022

Tăng tuổi nghỉ hưu với người lao động ở Việt Nam

Tuổi nghỉ hưu mới 62 tuổi của lao động nam từ năm 2028 và 60 tuổi của lao động nữ từ năm 2035 Sáng 20-11-2019, tại Kỳ hợp thứ 8 Quốc hội Khóa XIV đã biểu quyết thông qua Bộ luật Lao động sửa đổi, với 90,06% số đại biểu tán thành. Một trong những […]