Thứ Bảy ngày 25 tháng 3 năm 2023

Công viên Phần mềm Quang Trung QTSC thay đổi hệ thống nhận diện thương hiệu

Công viên Phần mềm Quang Trung QTSC của TP.HCM vừa thông báo thay đổi hệ thống nhận diện thương hiệu của mình sau 21 năm hoạt động. Đây là logo thứ 3 của QTSC kể từ ngày ra đời. Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.