Thứ Ba ngày 27 tháng 9 năm 2022

Noel mùa hè ở Úc

Anh bạn Lê Nam của tôi vốn sống ảo bẩm sinh ngày 24-12-2019 vọng Giáng sinh đã lén trốn Cô trẻ Google (hỗng dám gọi là Bà già Google sợ bị trù ếm) cỡi Gojerk ra bãi biển Bondi Beach nổi tiếng ở Úc để nghía các cô trẻ Noel vận bikini tắm biển. Bãi […]