Thứ Sáu ngày 12 tháng 8 năm 2022

Chuyện như cổ tích thế kỷ 21 về sếp

Một cô bạn quê xứ Ngàn Thông vừa viết một status khá dài trên trang Facebook cá nhân tâm tình về các sếp của mình. Nhưng sau đó, chẳng biết nghĩ sao, cô đã cho ẩn đi post này. Tôi bèn “thắc mắc biết hỏi ai” thì được cô cho biết: cô sợ mọi người, […]