Thứ Năm ngày 30 tháng 5 năm 2024

BOT là gì?

Vấn nạn các dự án và trạm BOT lại nóng lên ngay trong những ngày đầu khai mạc kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14. Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể nói rằng “BOT là sản phẩm của giai đoạn trước” và bây giờ ông phải giải quyết. Ông Thế được […]