Thứ Bảy ngày 01 tháng 10 năm 2022

Bkav phát triển hệ thống Bphone Store trước khi ra mắt Bphone thế hệ 4

Ngày 12-11-2019 trên tài khoản Facebook của mình, ông Nguyễn Tử Quảng, Chủ tịch – CEO của Bkav, đăng post: ” Chuỗi Bphone Store đang được mở rộng trên toàn quốc, ngay từ hôm nay.” Ông nói thêm: ” Chuỗi Bphone Store sẽ được mở rộng trên toàn quốc. Chúng tôi đang rất hào hứng […]