Thứ Tư ngày 10 tháng 8 năm 2022

Tương lai thế giới treo trên cánh những vũ khí siêu thanh

  Nếu như tai ương để xảy ra một cuộc chiến tranh thế giới mới, con người chắc chắn sẽ chết nhiều hơn (bởi những thứ vũ khí giết người hàng loạt) và chết nhanh hơn (với những loại vũ khí – khí tài có tốc độ siêu thanh). Người ta không lo sao được […]