Thứ Năm ngày 01 tháng 6 năm 2023

Não

  PHP RỦ RỈ RÙ RÌ: Có hai cách nghĩ về não. Một. Não ngắn, não dài, não hẹp, não rộng, não cạn, não sâu, não vơi, não đầy, miễn có não là được. Hai. Não thì ai cũng có, vấn đề ở chỗ chất lượng não ra sao. Theo thiển ý của tôi, cả […]