Thứ Tư ngày 18 tháng 5 năm 2022

TikTok ra mắt Trung tâm An toàn Thương hiệu

Là điểm đến giải trí đáng tin cậy của hơn 1 tỷ người dùng hàng tháng, sự an toàn luôn là ưu tiên hàng đầu của nền tảng TikTok. Ngày 15-2-2022, TikTok đã ra mắt Trung tâm An toàn Thương hiệu (Brand Safety Center) – nguồn tài nguyên thể hiện những nỗ lực của TikTok […]