Thứ Hai ngày 08 tháng 8 năm 2022

Băng thông rộng cho tất cả người Mỹ, nếu…

Nữ ứng cử viên tổng thống Mỹ sáng giá nhất của đảng Dân chủ là Hillary Clinton vừa công bố một kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng trong 5 năm trị giá 275 tỷ USD. Mục tiêu là mở rộng kết nối băng thông rộng nhanh hơn cho tất cả mọi người Mỹ, […]