Thứ Tư ngày 31 tháng 5 năm 2023

Vớt vát cú chót… trước giờ H

  Chỉ còn vài giờ nữa là bước sang ngày mùng 1 tháng 8 năm Mậu Tuất. Nghĩa là hết tháng 7 cô hồn, tháng của tội lỗi. Với nhận thức sâu sắc rằng chuyện gì xảy ra trong tháng cô hồn đều có yếu tố giảm khinh, có thể xí xóa cho qua, tôi […]