Thứ Sáu ngày 30 tháng 7 năm 2021

Khán giả nhắn tin bình phẩm phim ngay trên màn hình

  Thuật ngữ “bullet screen” được dùng để chỉ loại màn hình chiếu phim cho phép hiển thị trực tiếp những lời bình phẩm của khán giả về bộ phim mà họ đang xem. Chẳng biết tại sao người ta lại gọi là như vậy, không lẽ để diễn tả việc màn hình bị khán […]