Thứ Tư ngày 10 tháng 8 năm 2022

Khắc phục sự cố canh hàng với Bullet trong Microsoft Word

  Để cho giao diện văn bản đẹp hơn, khi nhập vào một danh sách liệt kê (list) dạng gạch đầu dòng hay đánh số thứ tự, bạn có thể dùng tính năng tự động Bullets (gạch đầu dòng) hay Numbering (đánh số thứ tự) trong Microsoft Word 2013. Tuy nhiên, khi bạn copy hay […]