Thứ Ba ngày 30 tháng 5 năm 2023

Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn… cười…

PHP RỦ RỈ RÙ RÌ Chữ nghĩa Việt Nam thiệt là dữ dội, hư hư thực thực, ảo diệo vô chừng. Cái từ “buồn cười” thoạt nghe đã tưởng là một điều nghịch lý: đã buồn mà lại cười sao đặng! Khoan xét về ngữ nghĩa. Thiệt ra, tâm sinh lý nó có vậy đó. […]