Thứ Bảy ngày 15 tháng 6 năm 2024

Cuộc hành trình xuyên Việt “Trải nghiệm Thế giới 3G cùng Qualcomm Snapdragon” đã khởi hành

  Cuộc hành trình xuyên Việt Trải nghiệm Thế giới 3G cùng Qualcomm Snapdragon dưới hình thức bus tour do Công ty Qualcomm Việt Nam cùng với các nhà mạng và đối tác sản xuất thiết bị gốc phối hợp thực hiện đã chính thức khởi hành sáng 29-11-2013 tại trường Đại học Khoa học […]