Thứ Hai ngày 24 tháng 6 năm 2024

Dòng An Giang

Có hai bài hát đã làm tôi yêu 2 dòng sông mà mình chưa một lần đặt chân tới. Đó là The Blue Danube, cái tựa tiếng Anh quen thuộc của bản nhạc valse “An der schönen blauen Donau” được nhà soạn nhạc người Áo Johann Strauss II viết hồi năm 1866 về dòng sông […]