Thứ Bảy ngày 25 tháng 3 năm 2023

Ngày của Trúc Nhi và Diệu Nhi

Hôm nay thứ Tư 15-7-2020, chúng ta hãy tạm dẹp qua một bên mọi ưu tư và hỉ nộ ái ố thất tình lục dục của cuộc đời và kiếp người để hướng về Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM, tùy theo niềm tin tôn giáo của mình mà cầu nguyện cho ca đại phẫu thuật […]