Thứ Ba ngày 30 tháng 5 năm 2023

Tháng 10-2017 với Canon EXPO và Canon PhotoMarathon tại Việt Nam

Trong cuộc họp báo tại TP.HCM ngày 3-10-2017, Công ty Canon Marketing Việt Nam cho biết, để đánh dấu chặng đường 15 năm Canon chính thức có mặt tại Việt Nam và 80 năm phát triển của cả Tập đoàn Canon (Nhật Bản), họ sẽ tổ chức 2 sự kiện lớn là triển lãm sản phẩm và công […]