Thứ Bảy ngày 31 tháng 7 năm 2021

Đứt cáp quang, chớ để đứt lòng tin

    Xin nói ngay để khỏi bị suy diễn: lòng tin ở đây là đối với các nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP). Sau khi đường cáp quang quốc tế AAG bị đứt lần mới nhất ngày 5-1-2015, hoạt động Internet trên toàn lãnh thổ Việt Nam chỉ còn thoi thóp. Mặc dù […]