Thứ Sáu ngày 23 tháng 2 năm 2024

Grab khánh thành 2 cầu đập tràn vùng cao Hà Giang

Ngày 29-9-2020 tại xã Tân Lập, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang đã diễn ra lễ khánh thành 2 công trình cầu đập tràn tại Suối 1 thôn Chu Thượng và thôn Khá Thượng, xã Tân Lập, huyện Bắc Quang và tại thôn Yên Sơn, xã Nậm Ty, huyện Hoàng Su Phì. Đây là 2 […]