Thứ Hai ngày 27 tháng 5 năm 2024

Mắt giai nhân và lông mi giả của gã tục tử

Tôi đành chấp nhận bị có người chê là kẻ có mắt bị bù lạch ăn, mắt bị loạn thị. Chớ nói thiệt, tôi không thể cam lòng mà nói rằng cây cầu gỗ lim đang được xây dựng dọc theo sông Hương sẽ làm đẹp thêm dòng sông thơ mộng và kiêu sa di […]