Thứ Sáu ngày 23 tháng 2 năm 2024

Cầu nguyện cho Đồng Tâm

Nhiều bạn của tôi đang quan tâm tới chuyện Đồng Tâm. Một kẻ nhiều chuyện như tôi thì lẽ nào làm ngơ đặng. Nhưng tôi luôn có cách tiếp cận các vấn đề chung quanh mình theo cách riêng của mình. Do không thể có được các nguồn thông tin chân thật, minh bạch, khách […]