Thứ Sáu ngày 12 tháng 8 năm 2022

Không cho phép lợi dụng bất ổn để kiếm lợi trên mạng

GÓC NHÌN CÔNG NGHỆ Ngày 13-4-2022, bộ phận kinh doanh AdSense của Google đã gửi email tới các nhà làm nội dung là đối tác của mình thông báo vì cuộc chiến tranh ở Ukraine, họ sẽ tạm dừng bật tính năng kiếm tiền đối với các nội dung khai thác, bác bỏ hoặc dung […]