Chủ nhật ngày 14 tháng 8 năm 2022

Chuyển đổi số trở lại bình thường thay vì bình thường mới

Chuyện nhức đầu về làm căn cước công dân (CCCD) gắn chíp hiện nay là một trong những dấu hiệu cho thấy tiến trình chuyển đổi số, cụ thể là hành chính công, ở Việt Nam đang có vẻ chựng lại, không còn giữ được cái động lực tích cực như trong thời gian cao […]