Thứ Hai ngày 24 tháng 6 năm 2024

Điện thoại di động và chiến tranh

Người ta dùng hình ảnh “2 tay 2 súng” để chỉ những người có 2 chiếc điện thoại di động (thời chưa có loại điện thoại 2 SIM, 3 SIM). Còn ở đây là “tay phải cầm súng, tay trái cầm điện thoại di động”. Khi chiến tranh bùng nổ trong thời đại công nghệ […]