Thứ Bảy ngày 01 tháng 10 năm 2022

CDC Mỹ đã đưa Việt Nam khỏi danh sách các nước cần lưu ý phòng ngừa dịch COVID-19

Trong lần cập nhật mới, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC, Centers for Disease Control and Prevention) Mỹ đã bỏ Việt Nam ra khỏi nhóm điểm đển cần lưu ý gọi là “nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng” (Risk of Community Spread). Nhóm điểm đến này giờ chỉ còn 3 […]