Thứ Sáu ngày 19 tháng 7 năm 2024

CEO Tim Cook của nhà Táo Apple lần đầu thăm Việt Nam

Quả là một sự khác biệt đúng chất “nhà Táo” và đúng điệu ông Tim Cook. Chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên của ông Tim Cook, CEO của Apple, trong 2 ngày 15 và 16-4-2024, chỉ là một chuyến “thăm dân cho biết sự tình”, thăm thú thị trường, giao lưu với người dùng. […]