Thứ Tư ngày 31 tháng 5 năm 2023

Khi cõi Phây quay quay…

Trên những tấm ảnh vệ tinh thời tiết, tâm bão được thể hiện là những vòng xoáy quay quay như con vụ… Suy diễn: Từ sáng Chủ nhật 10.6.2018, trên màn hình smartphone của tôi liên tục bị những icon hình tròn quay quay ngăn đường chặn lối không cho tôi lên cõi Phây. Có […]