Thứ Năm ngày 28 tháng 9 năm 2023

Viagra cho nàng Mai

  Bữa rồi, ông cậu Tống Mai Triều, thạc sĩ nông hóa, ghé nhà cho tôi mấy ống chế phẩm chống rụng hoa mai Super A-Z do ông bào chế. Từ nhiều năm nay, tôi vẫn sử dụng loại dung dịch giữ cho hoa mai lâu rụng này. Đây là chế phẩm của cơ sở […]