Thứ Bảy ngày 01 tháng 4 năm 2023

Việt Nam có mức độ văn minh đang giảm sút trên không gian mạng

Theo báo cáo chỉ số văn minh trên không gian mạng Digital Civility Index (DCI) do Microsoft công bố nhân dịp Ngày Internet An toàn hơn quốc tế (Safer Internet Day) 2020, Việt Nam nằm trong Top 5 quốc gia có chỉ số cao nhất. Khoan vội mừng. Bởi chỉ số DCI này càng cao, […]