Thứ Sáu ngày 19 tháng 7 năm 2024

Huawei Cloud APAC Partner Connection Summit công bố chiến lược hệ sinh thái năm 2024

Tại Hội nghị thượng đỉnh Kết nối Đối tác Huawei Cloud Châu Á – Thái Bình Dương 2024 (Huawei Cloud APAC Partner Connection Summit 2024), Tập đoàn công nghệ Huawei đã khẳng định trí tuệ nhân tạo (AI) cùng với mạng lưới đối tác sâu rộng và nền tảng hệ sinh thái vững mạnh là […]