Thứ Hai ngày 08 tháng 8 năm 2022

Trang nhất tờ báo gợi nhiều suy nghĩ

  Báo Người Lao Động TP.HCM ngày thứ Tư 17-2-2016 đã có một trang nhất mà theo thiển ý của tôi vừa hợp với xu thế thời đại, vừa hợp với lòng dân. Vedette trên trang nhất là về sự kiện kỷ niệm 37 năm Chiến tranh Biên giới phía Bắc (17-2-1979/2016) với dòng tít […]