Thứ Bảy ngày 15 tháng 6 năm 2024

Chưa đi, chưa biết… Tây Âu thế nào…

  PHP: Một vị thầy thời trung học của tôi từ Hoa Kỳ chia sẻ một bài viết về cái thú ngao du xứ người. Tác giả là Kông Li – bút hiệu vui vẻ của Phạm Công Lý, người từng nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ 2011. Là một cựu sĩ quan […]