Thứ Hai ngày 24 tháng 6 năm 2024

Chút lòng thành hiến dâng 8-3

    Trái đất này đã vắng như Hành tinh chết nếu như Thiên chúa không móc một chiếc xương sườn của ông Adam để tạo thành bà Eva. Thế giới này ắt tẻ nhạt, boring nếu như Adam không biết “vâng lời” bà Eva hơn cả Thiên chúa (đừng nói chi là cha mẹ) […]