Thứ Tư ngày 31 tháng 5 năm 2023

Chuyện lớn, chuyện nhỏ

PHP RỦ RỈ RÙ RÌ   Có một số bạn thắc mắc vì sao có những chuyện thiên hạ rần rần mà một kẻ nhiều chuyện như tôi lại im ru bà rù. Thiệt tình là tôi không bỏ sót chuyện nào hết. Nhưng nhiều chuyện không đồng nghĩa là tọc mạch, nên hỗng phải […]