Chủ nhật ngày 16 tháng 6 năm 2024

Chuyện “tế nhị” vào sáng mùng Hai Tết Quý Tị 2013

  Sáng mùng Hai Tết Quý Tị 2013, lẽ ra tôi còn có nhu cầu “nướng” cho thiệt “khét” bù cho cả năm trời thức khuya dậy sớm, nhưng cái bao tử nó gọi điện cầu cứu quá ngặt – cho dù đã để ở chế độ silent. Bật bếp ga lên, bình ga đã […]