Thứ Năm ngày 13 tháng 6 năm 2024

Chuyện tào lao

1. Đời là bể khổ! Qua được bể khổ… là qua đời. 2. Cuộc đời là 1 vòng luẩn quẩn “ô” hay: – 2 tuổi:  đái bô – 20 tuổi: có bồ – 30 tuổi: làm bố – 40 tuổi: lại có bồ – 80 tuổi: lại… đái bô. 3. Công việc trong 1 ngày […]