Thứ Ba ngày 06 tháng 6 năm 2023

Citigo Power Việt Nam phân phối các sản phẩm Schneider Electric

Ngày 18-12-2018 tại Hà Nội, Công ty Schneider Electric IT Việt Nam (Schneider Electric) đã ký kết hợp đồng nguyên tắc và ủy thác với Công ty Cổ phần Citigo Power Việt Nam (Citigo) để Citigo trở thành đối tác chiến lược, nhà phân phối chính thức các sản phẩm của Schneider Electric tại thị […]