Thứ Bảy ngày 24 tháng 9 năm 2022

LANXESS đẩy mạnh cuộc chinh phục mục tiêu trung hòa khí hậu vào năm 2040

Công ty hóa chất chuyên dụng LANXESS (Đức) đã đặt mục tiêu bảo vệ môi trường đầy tham vọng, với mục tiêu loại bỏ hoàn toàn khí thải nhà kính từ khoảng 3,2 triệu tấn CO2 ở thời điểm hiện tại và đạt ngưỡng trung hòa khí hậu (climate-neutral) vào năm 2040. Mục tiêu đến […]