Thứ Ba ngày 30 tháng 5 năm 2023

Vùng chửi yêu, miền chửi bậy

  Thiệt lòng, tôi không hề muốn nhắc lại chuyện cô gái thánh chửi dạy tiếng Anh vừa làm dậy sóng “Dang Cư Mận” kia. Đau lòng lắm. Và tôi hồn nhiên tin rằng chắc cô gái lạ ấy cũng đã rút được bài học là sau này có chửi lưu loát như thế thì […]