Thứ Năm ngày 13 tháng 6 năm 2024

Có phải đây là “hoa ưu đàm của Phật”?

Vào cái ngày đặc biệt của trăm năm 12-12-2012, ông anh tôi từ dưới quê ở Long An gọi lên hỏi tôi rằng cái chuyện hoa ưu đàm đang sôi nổi trên web có thiệt không? Thú thiệt, nghe ông anh nói tôi mới biết – có lẽ một phần do tôi không phải là […]