Thứ Hai ngày 08 tháng 8 năm 2022

Những chiếc máy tính ngon lành nhất năm 2015

  Trước sức tăng trưởng như vũ bão của thiết bị di động, trang Yahoo Tech nhận định rằng thế giới đang ở vào “thời kỳ hậu máy tính” (Post-PC era). Họ cũng nói tới “những ngày cuối cùng của laptop” (the final days of the laptop). Nhưng cũng chính trong hoàn cảnh đó, những […]