Thứ Bảy ngày 15 tháng 6 năm 2024

Con rồng của cầu Rồng

  Hỗm rày trên mạng, thiên hạ đang rộn chuyện cái con rồng của cầu Rồng sắp khánh thành ở Đà Nẵng. Điều đáng để ý là hầu như bà con mình chỉ bàn tán chuyện hình ảnh con rồng khi thi công xong không được khí thế và bay bổng như trong bản vẽ […]