Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024

Con vẹt xổ lồng

Đã nói hôm nay 10-11-12 là ngày đặc biệt mà (trăm năm mới có một ngày). Sáng nay, ông hàng xóm ở nhà đối diện với nhà tôi bắt được một con vet từ đâu xổng lồng bay vào nhà. Nó còn mang theo cả một sợi dây da mà chủ cột nó. Con két […]